ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อนักลงทุนสัมพันธ์
นางสาวปรีดาวรรณ ทัพพ่วง
นางสาววิจิตรา ศรีสุพรรณ
ติดต่อทางอีเมล์
ir@originprop.com
wijitra_s@originprop.com
เบอร์ติดต่อนักลงทุน
โทรศัพท์ : 02 399 4466
โทรสาร : 02 398 9994