08 มิ.ย. 2560

Origin มอบเงินบริจาคบ้านท้องถิ่นประชารัฐ

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 นางอารดา จรูญเอก ประธานอำนวยการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (ที่ 4 จากซ้าย) มอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ ผ่าน นายลือกฤต เพชรบดี นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงเหนือ (ที่ 3 จากซ้าย)  และนายธนาชัย เพชรบดี รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ (ที่ 5 จากซ้าย) เพื่อนำไปทำกิจกรรมการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ให้มีที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคง ภายใต้โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิศไท้ องค์ราชัน ราชินี

Share