27 มิ.ย. 2560

Origin มอบเงินสนับสนุนการจัดซื้อคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 คุณอรุช ช่างทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจกลุ่มภาคตะวันออก บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (ด้านขวา) มอบเงินบริจาคเป็นจำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่ สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง โดยมี คุณสาธิต เกียรติกำจร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อสนับสนุนเป็นเงินทุนในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ มอบแก่โรงเรียนวัดบ้านสระ จังหวัดสุพรรณบุรี

Share