21 มี.ค. 2561

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) รับอุปการะน้องจาก มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) รับอุปการะน้องจาก มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน
 
วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 คุณสมฤดี เกียรติศิริกุลธร (ฝั่งซ้าย) ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม มอบเงินสนับสนุนการรับอุปการะเพื่อการศึกษาน้องๆ จากมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 20 คน โดยมีคุณมลฤดี เนียมรักษา (ฝั่งขวา) ผู้ชำนาญการพิเศษมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ

Share