14 ธ.ค. 2561

NO GIFT POLICY ร่วมมือกันเปลี่ยน ของขวัญ เป็น คำอวยพร

NO GIFT POLICY
 
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ขอความร่วมมือเปลี่ยน “ของขวัญ” เป็น “คำอวยพร” โดยการงดรับ-มอบของขวัญ ของที่ระลึกในทุกเทศกาล เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส และลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน
ออริจิ้นฯและบริษัทในเครือ ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

Share