27 ก.ย. 2561

ไม่ใช่เพียงแค่ลูกค้าเท่านั้นที่เราควรดูแล เอาใจใส่ด้วยความเต็มใจ แต่กับเพื่อนร่วมงาน เราก็ควรมีน้ำใจให้ด้วยเช่นกัน

คุณลูกหนู  ดวงกมล นาคขำพันธุ์
Service Excellence Supervisor (Call Center)
ไม่ใช่เพียงแค่ลูกค้าเท่านั้นที่เราควรดูแล
เอาใจใส่ด้วยความเต็มใจ แต่กับเพื่อนร่วมงาน
เราก็ควรมีน้ำใจให้ด้วยเช่นกัน
 
"วันนี้ได้นำกล้วยจากสวนที่บ้านต่างจังหวัดมาฝากเพื่อนร่วมงาน  
แม่บ้าน และ รปภ. แม้มูลค่าจะไม่มากนัก แต่เราตั้งใจนำมาให้
ทุกคนได้รับประทานกัน พอถึงเวลาเลิกงานก็ขับรถไปส่งน้องๆ
ที่สำนักงาน Home Care ถึงแม้ระยะทางจะไม่ไกล แต่ก็แสดงถึง 
น้ำใจเล็กๆ น้อยๆ ที่เราสามารถทำให้เพื่อนร่วมงานได้ "

Share