05 ต.ค. 2561

เพราะเป้าหมายของเราเหมือนกัน คือช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับลูกบ้าน

“เพราะเป้าหมายของเราเหมือนกัน 
คือช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับลูกบ้าน”
 
วันนั้นเป็นวันที่ฝนตกหนักมาก และนิติบุคคลก็มีงานยุ่ง ผมจึงถาม
ว่ามีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า ทางนิติแจ้งว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อย จึงต้อง
คอยตรวจเรื่องการรั่วซึมของน้ำ ผมจึงอาสาขึ้นไปดูห้องโยคะ 
และดาดฟ้าว่ามีปัญหาหรือไม่จะได้ช่วยทางนิติบุคคลแก้ไขได้ 
หากช่วงไหนที่มีโอกาส เราจงยื่นมือเข้าไปช่วย และสร้างมิตรไมตรี
ไว้กับพนักงานด้วยกัน "เพราะเป้าหมายของเราเหมือนกัน คือ
ช่วยเหลือลูกบ้านและอำนวยความสะดวกให้กับลูกบ้านให้มาก
ที่สุด เราเดินคนเดียวไม่ได้หากเราไม่มีทีมงานที่เดินไปพร้อมๆ 
กับเราครับ"
 
คุณปิยะ โก่งกระโทก 
Technician Homecare
Knightsbridge Sky River Ocean

Share