Menu
ลดหย่อนภาษี บ้านหลังแรก 2562

ลดหย่อนภาษี บ้านหลังแรก 2562 สำหรับผู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดินหรือคอนโดมิเนียมหลังแรก

ลดหย่อนภาษี บ้านหลังแรก 2562
สำหรับผู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดินหรือคอนโดมิเนียมหลังแรก

ลดหย่อนภาษี บ้านหลังแรก 2562 – ในวันที่ 30 เมษายน 2562 รัฐบาลได้อนุมัติมาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562 ซึ่งหนึ่งในมาตรการที่น่าสนใจของใครหลาย ๆ คน นั้นก็คือ  “มาตรการ ลดหย่อน ภาษีบ้านหลังแรก 2562 ” ที่เป็นการให้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดินหรือคอนโดมิเนียม มูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท ได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท ซึ่งมาตรการมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย.2562 ไปจนถึงสิ้นปีนี้

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email