ออริจิ้น รับรางวัล Top Outstanding Leader in Asia 2016

ออริจิ้น รับรางวัล Top Outstanding Leader in Asia 2016

ออริจิ้น รับรางวัล Top Outstanding Leader in Asia 2016

คุณพีระพงศ์ จรูญเอก (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) รับรางวัลเกียรติยศ Top Outstanding Leader in Asia ในงาน Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards (ACES Awards 2016) ซึ่งบริษัท ออริจิ้นฯ เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งเดียวของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้ โดย ได้รับการยกย่องในเรื่องความโดดเด่นด้านการเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการมีผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรม Shangrila ประเทศสิงคโปร์ โดยได้รับเกีรยติจาก Mr. Hemant K Batra เป็นผู้มอบรางวัล

Share this post

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง