"ตลาดที่อยู่อาศัย กรุงเทพ ปริมณฑล และภาคกลาง ก้าวต่อไปสู่ปี 64

ORIGIN ร่วมบรรยายในงานสัมมนา “ตลาดที่อยู่อาศัย กรุงเทพ ปริมณฑล และภาคกลาง ก้าวต่อไปสู่ปี 64

คุณพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท​ ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด​ (มหาชน)​ให้เกียรติเป็นวิทยากร ร่วมบรรยายในงานสัมมนา “ตลาดที่อยู่อาศัย กรุงเทพ ปริมณฑล และภาคกลาง ก้าวต่อไปสู่ปี 64” ในหัวข้อ How to ทางรอดของตลาดบ้านจัดสรร และ คอนโดมิเนียม 64 จัดโดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

"ตลาดที่อยู่อาศัย กรุงเทพ ปริมณฑล และภาคกลาง ก้าวต่อไปสู่ปี 64

โดยคุณพีระพงศ์ ได้ร่วมบรรยายถึงการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม ภายใต้เงื่อนไขการชะลอตัวทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ
กลยุทธ์การปรับรูปแบบการลงทุน และการบริหาร การตลาด รวมถึงมุมมอง ต่อทิศทางตลาดคอนโดมิเนียมในปี 2564

"ตลาดที่อยู่อาศัย กรุงเทพ ปริมณฑล และภาคกลาง ก้าวต่อไปสู่ปี 64

งานสัมมนาครั้งนี้​ จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลผลสํารวจโครงการที่อยู่อาศัยและสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยปี 2563 และแนวโน้มตลาดที่อยู่ อาศัยปี 2564 ให้แก่ผู้ที่สนใจได้รับความรู้และเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ

Share this post

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง