นัดเยี่ยมชมโครงการ

  Contact Information

  ชั้น 20 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค 
  เลขที่ 4345 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา 
  กรุงเทพมหานคร 10260 

  วันเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 9.00 – 18.00 น. 

  โทร. 020-300-000 
  แฟ็กซ์ 02-398-9994 

  อีเมล info@origin.co.th