Menu
opal

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท ให้แก่มูลนิธิซี.ซี.เอฟ.

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 นางอารดา จรูญเอก ประธานอำนวยการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (ฝั่งซ้าย) มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้แก่ ดร.กรรณชฎา พิริยะรังสรรค์ ผู้อำนวยการมูลนิธิซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสนับสนุนโครงการคลังอาหารในครัวเรือน โดยจะมอบพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืช และเครื่องมือการเกษตร ให้กับเด็กและเยาวชนที่ยากจน เพื่อสร้างแหล่งอาหารที่ยั่งยืนและเพิ่มพูนรายได้ในครัวเรือน สามารถนำรายได้มาเป็นทุนการศึกษาต่อไป

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email