ความคืบหน้าโครงการ
Knightsbridge Collage Sukhumvit 107

58688170-dbce-4105-99b8-a7e746b7ba4c58688170-dbce-4105-99b8-a7e746b7ba4c
image339image339
S__176521218S__176521218

Knightsbridge Collage Sukhumvit 107

สถานะก่อสร้าง อัพเดทล่าสุด เดือนเมษายน

0%

– ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
– ได้รับใบอนุญาติก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

งานโครงสร้าง
0%
งานโครงสร้างหลัก  90.18%
*งานโครงสร้างถนนและบริเวณ  60.74%

 

งานสถาปัตยกรรม
0%
งานระบบประกอบอาคาร M&E
0%
*งานไฟฟ้าและสื่อสาร    75.25%
*งานสุขาภิบาลและดับเพลิง     72.94%
*งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  72.26%