ความคืบหน้าโครงการ
Knightsbridge Kaset Society

501581501581
501582501582
521954521954

Knightsbridge Kaset Society

สถานะก่อสร้าง อัพเดทล่าสุด เดือนเมษายน

0%

– ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
– ได้รับใบอนุญาติก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

งานโครงสร้าง
0%
อาคาร A เทคอนกรีตพื้น ชั้น14
อาคารB เทคอนกรีตคานรับพื้น ชั้น15
อาคารC เทคอนกรีตพื้น ชั้น17
อาคารจอดรถ เทคอนกรีตผนังใต้ดิน ชั้น B3

 

งานสถาปัตยกรรม
0%
อาคาร A ผนัง Precast ติดตั้งถึง ชั้น3
อาคาร B ผนัง Precast ติดตั้งถึง ชั้น9
อาคาร C ผนัง Precast ติดตั้งถึง ชั้น10

 

งานระบบประกอบอาคาร M&E
0%