ความคืบหน้าโครงการ
Knightsbridge Prime Onnut

S__32866442S__32866442
S__33521724S__33521724
S__33521726S__33521726
S__33521727S__33521727
S__33521733S__33521733
S__33521735S__33521735
S__33521736S__33521736

Knightsbridge Prime Onnut

สถานะก่อสร้าง อัพเดทล่าสุด เดือนเมษายน

0%

– ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
– ได้รับใบอนุญาติก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

งานโครงสร้าง
0%
งานโครงสร้างดำเนินการแล้วเสร็จถึงชั้น roof2                                    
งานบันได ST1 ถึงชั้น 47
งานบันได ST2 ถึงชั้น Roof2

 

งานสถาปัตยกรรม
0%
งานติดตั้งแผ่น Precast ดำเนินการแล้วเสร็จถึงชั้น 47
งานฉาบผนังก่อดำเนินการแล้วเสร็จถึงชั้น 41
งานติดเฟอร์นิเจอร์ห้องพักถึงชั้น 33

 

งานระบบประกอบอาคาร M&E
0%
งานวางบล็อกท่อไฟ ดำเนินการแล้วเสร็จถึงชั้น 47
งานระบบสุขาภิบาล ดำเนินการแล้วเสร็จถึงชั้น 47
งานติดตั้งอุปกรณ์ในห้องพัก ดำเนินการแล้วเสร็จถึงชั้น 42