ความคืบหน้าโครงการ
Knightsbridge Space Rama 9

1313
1414
1616
358191358191

Knightsbridge Space Rama 9

สถานะก่อสร้าง อัพเดทล่าสุด เดือนเมษายน

0%

– ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
– ได้รับใบอนุญาติก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

งานโครงสร้าง
0%
ชั้นใต้ดิน B3,B2,B1 
งานโครงสร้างถังใต้ดิน+ถนน 
โครงสร้างชั้น 2-ดาดฟ้า

 

งานสถาปัตยกรรม
0%
งานพื้น
งานผนัง
งานฝ้าเพดาน
งานทั่วไป

 

งานระบบประกอบอาคาร M&E
0%
งานไฟฟ้าและสื่อสาร 
งานสุขาภิบาลและดับเพลิง
งานปรับอากาศและระบายอากาศ