ความคืบหน้าโครงการ
Knightsbridge Space Ratchayothin

11
22
33

Knightsbridge Space Ratchayothin

สถานะก่อสร้าง อัพเดทล่าสุด เดือนมกราคม

0%

– ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
– ได้รับใบอนุญาติก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

งานโครงสร้าง
0%
 ฐานราก 100%                                          
-พื้นชั้นGround -ชั้น 10 100%
-พื้นชั้น 11  100%
-พื้นชั้น 12 100%
-พื้นชั้น 13 100%
-ผนังลิฟต์ ชั้น 1-13 100%
-ผนังบันไดST2ชั้น1-13 100%
-ผนังบันไดST1ชั้น1-13 100%
งานสถาปัตยกรรม
0%
ก่ออิฐฉาบปูนชั้น 1-2 100%
-ติดตั้ง Precast ชั้น 1= 85%
-ติดตั้ง Precast ชั้น 2= 90%
-ติดตั้ง Precast ชั้น 3= 80%
-ติดตั้ง Precast ชั้น 4= 80%
-ติดตั้ง Precast ชั้น 5= 80%
-ติดตั้ง Precast ชั้น 6= 80%
-ติดตั้ง Precast ชั้น 7= 80%
-ติดตั้ง Precast ชั้น 8= 80%
-ติดตั้ง Precast ชั้น 9= 80%
-ติดตั้ง Precast ชั้น 10= 80%
งานระบบประกอบอาคาร M&E
0%