ความคืบหน้าโครงการ
Knightsbridge Sukhumvit Thepharak

44
33
22
11

Knightsbridge Sukhumvit Thepharak

สถานะก่อสร้าง อัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม

0%

– ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
– ได้รับใบอนุญาติก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

งานโครงสร้าง
0%

– งานโครงสร้างพื้น 8%
– งานฐานราก 100%

งานสถาปัตยกรรม
0%
งานระบบประกอบอาคาร M&E
0%

– งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร =5%
– งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง = 6%