ความคืบหน้าโครงการ
Park Origin Ratchathewi

S__336969770S__336969770
S__339099676S__339099676
S__339099677S__339099677
S__339099677_0S__339099677_0

Park Origin Ratchathewi

สถานะก่อสร้าง อัพเดทล่าสุด เดือนพฤษภาคม

0%

– ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
– ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

งานโครงสร้าง
0%
งานสถาปัตยกรรม
0%
งานระบบประกอบอาคาร M&E
0%