ความคืบหน้าโครงการ
The Origin E22 Station

S__3301558S__3301558
S__3301560S__3301560
S__3301563S__3301563
S__3301582S__3301582

The Origin E22 Station

สถานะก่อสร้าง อัพเดทล่าสุด เดือนพฤษภาคม

0%

– ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
– ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

งานโครงสร้าง
0%
งานสถาปัตยกรรม
0%
งานระบบประกอบอาคาร M&E
0%