ความคืบหน้าโครงการ
Origin Plug&Play Ladprao Interchange

S__13893658S__13893658
S__13893660S__13893660
S__13893660_0S__13893660_0

Origin Plug&Play Ladprao Interchange

สถานะก่อสร้าง อัพเดทล่าสุด เดือนพฤษภาคม

0%

– ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
– ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

งานโครงสร้าง
0%
งานสถาปัตยกรรม
0%
งานระบบประกอบอาคาร M&E
0%