ความคืบหน้าโครงการ
The Origin Onnut

S__66928723S__66928723
S__67338273S__67338273
S__67338275S__67338275

The Origin Onnut

สถานะก่อสร้าง อัพเดทล่าสุด เดือนพฤษภาคม

0%

– ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
– ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

งานโครงสร้าง
0%
งานสถาปัตยกรรม
0%
งานระบบประกอบอาคาร M&E
0%