Menu
phrachann

ลุ้นเป็น 20 ท่านผู้โชคดี เข้าร่วม Free Workshop

ลุ้นเป็น 20 ท่านผู้โชคดี เข้าร่วม Free Workshop

กับกิจกรรมสร้างสรรค์ ด้วยการฝึกสติผ่านการพับกรีบดอกบัว “พับกลีบดอกบัวเจริญสติ”

พร้อมดื่มด่ำกับชาคุณภาพ สุดพิเศษ ที่ร้านชาปัญญา สุขุมวิท 59

 

Happy Time by Workshop

“ฝึกสติด้วยการพับกรีบดอกบัว”

จุดเริ่มต้นแห่งสมาธิ สติ และปัญญา

 

Tea Time

ดื่มด่ำกับชาคุณภาพ นานาชนิด จากธรรมชาติ 100%

 

พิมพ์ ORI เว้นวรรค ตามด้วยชื่อ – นามสกุล (เจ้าของกรรมสิทธิ์เท่านั้น

ตามด้วยเลขที่ห้อง และชื่อโครงการ

พร้อมพิมพ์ “ประโยชน์ของการมีสติ” แบบสั้นๆ

 

ตัวอย่าง : ORI พอใจ ดีงาม A718 B – Republic สติทำให้ชีวิตไม่ประมาท

ส่งมาที่ 4545111 (จำนวนจำกัด)

 

เริ่มลงทะเบียนลุ้นเป็น 20 ท่านผู้โชคดี

ตั้งแต่ วันนี้ – 28 ส.ค. 59  ผ่านช่องทาง SMS เท่านั้น

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับสิทธิ์ร่วมกิจกรรม

จำนวน 20 ท่าน วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 59

ผ่านช่องทาง www.origin.co.th/family

 

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

  1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เฉพาะลูกบ้านในเครือ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ที่โอนกรรมสิทธิ์ ก่อน 31 ก.ค.59
  2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เฉพาะลูกบ้านในเครือ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ที่ลงทะเบียนผ่าน SMS เท่านั้น
  3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เฉพาะลูกบ้านที่ใช้ ชื่อ – นามสกุล ในการลงทะเบียนตรงกับข้อมูลของเจ้าของกรรมสิทธิ์ตัวจริงเท่านั้นถูกต้องและเป็นไปตามเงื่อนไขกำหนดไว้
  4. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. สิทธิ์พิเศษดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  6. ลูกบ้านที่ได้รับสิทธิ์ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้ กรณีต้องการสละสิทธิ์ กรุณาติดต่อที่ 063-2670088 ล่วงหน้า 3 วันก่อนวันเริ่มจัดกิจกรรม
  7. กรณีได้รับสทธิ์ แต่ไม่สามารถร่วมกิจกรรม และไม่แจ้งให้กับทีมงานทราบตามเงื่อนไข บริษัทขอสงวนสิทธิ์งดร่วมกิจกรรมใน 1 ครั้งถัดไป
  8. ผู้ร่วมกิจกรรม ยินยอมให้ใช้ภาพข้อมูล หรือรายละเอียดต่าง ๆ ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ
  9. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ร่วมกิจกรรม จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขกิจกรรมอย่างถูกต้อง
  10. ทีมงานมีสิทธิ์ปฏิเสธยกเลิก หรือหยุดกิจกรรมได้โดยชอบธรรม และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือร้องขอผลจากการสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทางตรง และทางอ้อมจากบริษัท

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email