Menu
phrachann

ออริจิ้น พร้อมด้วยพนักงาน ลูกบ้าน และพันธมิตรจากหลากหลายบริษัท ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม “CSR พัฒนาโรงเรียน”

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยพนักงาน ลูกบ้าน และพันธมิตรจากหลากหลายบริษัท ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม “CSR พัฒนาโรงเรียน”ณ โรงเรียนประชาภิบาล สำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยช่วยกันบำรุง ซ่อมแซม และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น รวมถึงปรับปรุง “สวนพอเพียง” สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับน้องๆ เพือเป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม  ในวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคมที่ผ่านมา

 

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email