𝐖𝐎𝐑𝐊 𝐈𝐍𝐅𝐈𝐍𝐈𝐓𝐘 𝐏𝐋𝐀𝐘 𝐈𝐍𝐅𝐈𝐍𝐈𝐓𝐘

𝐒𝐎𝐇𝐎 𝐁𝐀𝐍𝐆𝐊𝐎𝐊 𝐑𝐀𝐓𝐂𝐇𝐀𝐃𝐀

โอกาสพิเศษ กับราคาพิเศษ เฉพาะจองออนไลน์เท่านั้น !!

𝐄𝐱𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯𝐞 𝐋𝐢𝐯𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐧𝐥𝐲 𝟑𝟒𝟏 𝐮𝐧𝐢𝐭𝐬
มาพร้อมส่วนกลางลอยฟ้าวิว 𝐂𝐁𝐃 เชื่อมต่อกัน 𝟒 𝐟𝐥𝐨𝐨𝐫
𝟐𝟎𝟎 𝐌.𝐌𝐑𝐓 𝐇𝐮𝐚𝐢 𝐤𝐡𝐰𝐚𝐧𝐠

เริ่ม 3.39 ล้าน*

MAP