พับกลีบดอกบัวเจริญสติ ณ ร้าน Home Bangkok โกลเด้นเพลส สาขาพระราม 9

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กรกฏาคม 2561 Origin Family จัดกิจกรรม “พับกลีบดอกบัวเจริญสติ” พาลูกบ้านเรียนรู้วิธีการพับกลีบดอกบัวในรูปแบบต่างๆ เพื่อพัฒนาจิตใจให้มีความผ่องใสเจริญสติและฝึกสมาธิ  ณ ร้าน Home Bangkok โกลเด้นเพลส สาขาพระราม 9 โดยในคลาสเรียน ได้ฝึกการพับในรูปแบบต่างๆ  เช่น  พับแบบดอกกุหลาบ พับแบบกงจักร หรือคลี่ให้บานเลียนแบบธรรมชาติ ไปจนถึงแบบที่ต้องใช้ทักษะการฝึกฝน อย่างการพับแบบดอกบานชื่น ซึ่งลูกบ้านทุกท่านให้ความสนใจเรียนรู้ และตั้งใจฝึกพับได้ออกมาสวยงามแม้จะเป็นการหัดพับในครั้งแรกก็ตาม

Share this post

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง