ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับสิทธิ์ร่วม “งานเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ครบรอบ 36 ปี สมาคมอาคารชุดไทย”

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ร่วม “งานเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ครบรอบ 36 ปี สมาคมอาคารชุดไทย” ณ สะพานพระราม 8 ฝั่งธนฯ เวลา 4.20 น.

คุณเกรียงไกร สันติพจนา
คุณเกียรติ์ ดำรงศักดิ์
คุณเชษฐา ถาวรสถิตย์
คุณเมธิณี ต้นวงษ์
คุณจงนำ เปรมกมล
คุณฉนานนท์ ตันสกุล
คุณช่อลัดดา วิชญสมบูรณ์
คุณฐากร โศภาวชิรากานต์
คุณธนกร อินทร
คุณนริศ เตชาทวีวรรณ
คุณนฤมล ตนกฤตยาพงศ์
คุณนิอร​ ชาติคมขำ
คุณปนัดดา เตชะอมรรัตน์
คุณประไพพิศ กรอบทอง
คุณประทีป น้ำใจเพ็ชร์
คุณปวีณ์นุช ทองคำคูณ
คุณพงศ์เอก โอภาสปุญญานนท์
คุณพิไลพรรณ บุญเสริม
คุณภัทรพล ทองพันลำ
คุณภาวัช เมธารัตนารักษ์
คุณมาโนช​ เนียมน่วม
คุณรสิตา ตั้งทวีพร
คุณรัฐพล เตชะเลิศสิริมงคล
คุณรัตนพล เจียระศิริสิน
คุณลักษณัย อรัญยกรกุล
คุณวนิดา เทียนสงวนกุล
คุณวรรณิชา ทองเกลี้ยง
คุณวันวิสาข์ สุพรรณกุล
คุณวิมลรัตน์ สุระพงษ์ชัย
คุณวิวรรณ วรกุลพาณิชย์
คุณศศิกานต์ ภูมิมิตร
คุณสมจิตต์ ไตรสัตยา
คุณสมฤดี ทรงทิพย์
คุณสิตรินทร์ รัชมุสิกพัทธ์
คุณสิริเกศ​ ปริทัศน์​ปรีดา​
คุณสุทธิพร เศษนิยม
คุณสุวสา ดิษทับ
คุณอนุวัฒน์ คงคาลิหมีน
คุณอาภาพรรณ คูอมรพัฒนะ
คุณอุศราวดี ชื่นทิม

รับเสื้อวิ่งวันงาน เวลา 04.20 – 04.50 น. บริเวณบูธออริจิ้น
ปล่อยตัวนักวิ่ง 10 km เวลา 05.00 น.
ปล่อยตัวนักวิ่ง 5 km เวลา 05.20 น.
ปล่อยตัวนักวิ่ง 3 km เวลา 05.30 น.

สถานที่จอดรถบริเวณงาน
-ที่จอดรถมูลนิธิชัยพัฒนา
-ที่จอดรถอาบ อบ นวด วาเลนไทน์
-ที่จอดรถใต้สะพานพระราม 8
-Sales gallery ชีวาทัย ปิ่นเกล้า

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง