ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ เข้าร่วมโครงการ “PAPER RANGER” จิตอาสา “สมุดทำมือพี่ให้น้อง”

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมโครงการ “PAPER RANGER” จิตอาสา “สมุดทำมือพี่ให้น้อง” ซึ่งเป็นโครงการที่ เกิดขึ้นจากกลุ่มนักศึกษากลุ่มหนึ่งเมื่อปี พ.ศ. 2550 จากการเล็งเห็นถึงการทำประโยชน์จากกระดาษที่ใช้แล้วหน้าเดียวที่มีเหลือใช้จากการเรียน จึงนำมาใส่แนวคิดผ่านกระบวนการง่ายๆ จากนั้นจึงได้ต่อยอดจนกลายมาเป็นโครงการที่ผสมผสานแนวคิดของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการกระตุ้นการมีจิตอาสาเข้าไว้ด้วยกันผ่านเรื่องราวของการทำสมุดทำมือที่เป็นมากกว่าสมุด ปัจจุบัน โครงการดำเนินการอยู่ภายใต้ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 

“ให้สมุดของเราเป็นทางเชื่อมใจ ส่งความสุขจากผู้ให้ไปสู่ผู้รับ”

Share this post

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง