สิทธิพิเศษพ่นฆ่าเชื้อ

เงื่อนไขและข้อกำหนดของโปรโมชั่น

– โปรดกรอกโค้ดส่วนลดที่ได้ ก่อนใช้บริการผ่านแอปพลิเคชั่นวีฟิกซ์

– จำกัดโค้ดส่วนลด 100 สิทธิ์ ตลอดรายการ ระหว่างวันที่ 20 – 31 เม.ย. 2563

– เงื่อนไขและวิธีการใช้โค้ดส่วนลดเป็นไปตามที่แอปกำหนด

– ส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ หรือขอคืนส่วนลดได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือระงับโปรโมชั่นใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

– บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

– สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ call center: 1308 | vFIX Application | www.vFIX.co.th

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง