The Gallery Tiara

สิทธิพิเศษ THE GALLERY TIARA

The Gallery Tiara X Origin
เราคือ Luxury Salon ที่รวบรวมช่างทำผมมากฝีมือที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละคน เสมือนจิตกร..ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เพื่อให้ได้ผลงานชิ้นเอก (Masterpiece)ผ่านสายตาผู้คนนับพันด้วยความภาคภูมิใจ

ลด 20% ทุกบริการ 20 ท่านแรก แถมผลิตภัณฑ์ ขนาดพกพามูลค่า 350.-

เงื่อนไขการใช้คูปอง
1.คูปองไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
2.คูปองไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดได้
3.กรุณาแสดงคูปองหน้าร้านก่อนใช้บริการ
4.กรุณาจองคิวล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน
5.คูปองสามารถใช้ได้ที่ The Gallery Tiara ทุกสาขา
6.คูปองสามารถใช้ได้เฉพะวันจันทร์ ถึง วันศุกร์นั้น ไม่รวม เสา – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
7. ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการปลี่ยนแปลงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ลงทะเบียน

The Gallery Tiara

Share this post

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง