Menu
opal

Origin จัดโครงการ “สงกรานต์นี้พี่ให้น้อง”

Origin จัดโครงการ “สงกรานต์นี้พี่ให้น้อง” โดยใช้ช่วงเวลาที่พนักงานกลับบ้านนำอุปกรณ์กีฬาไปมอบให้กับโรงเรียนในบ้านเกิดของตน ซึ่งพี่ๆ พนักงาน Origin ทุกคนกล่าวว่า รู้สึกประทับใจที่ได้ไปเยี่ยมโรงเรียนเก่าของตนและยังภูมิใจที่ได้เป็นผู้ให้อีกด้วย

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email