สมาชิกรับส่วนลดสูงสุด 10% เมื่อซื้อบัตรเข้าสวนน้ำวานา นาวาวอเตอร์ จังเกิ้ล แบบ Day Pass ที่จุดหน่ายบัตร


ราคาบัตร
• บัตรผู้ใหญ่ (ผู้มีความสูงตั้งแต่ 122 ซม. ขึ้นไป) ราคา 1,080 บ. (จากปกติราคา 1,200 บ.)
• บัตรเด็ก (ผู้มีความสูงตั้งแต่ 111 – 121 ซม) ราคา 720 บ. (จากปกติราคา 800 บ.)
• บัตรผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป) ราคา 720 บ. (จากปกติราคา 800 บ.)
• เด็กที่มีความสูงต่ำกว่า 110 ซม. เข้าสวนน้ำฟรี!

ข้อตกลงและเงื่อนไข
• ลูกบ้าน Origin Connect กดรับสิทธิ์เพื่อรับส่วนลดผ่าน Application Origin Connect เท่านั้น
• โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ ณ จุดจำหน่ายบัตร เข้าสวนน้ำวานา นาวา วอเตอร์ จังเกิ้ล นีเท่านั้น
• โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
• จำกัด 500 สิทธิ์ / เดือน / และจำกัดการใช้ที่ 4 สิทธิ์ / ครั้ง / 1 User / เดือน
• โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุด เสาร์ – วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
• ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามกฎของสวนน้ำฯ อย่างเคร่งครัด
• โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ตั้งแต่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2562
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคำตัดสิน
ของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 032-909606 หรือ LINE@ ID: @vananavahuahin

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest